Nagrania z Sympozjum

1 czerwca br. w naszym domu odbyło się sympozjum naukowe z okazji 100-lecia obecności oraz działalności Pallotynów na ziemi ząbkowickiej. Zachęcamy do zapoznania się z wykładami.