IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r. – ks. Marek Chmielniak SAC

Zapraszamy do wysłuchania kazania ks. Marka Chmielniaka na IV Niedzielę Wielkiego Postu – niedzielę „Laetare”. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów antyfony „Laetare Jerusalem(…)” (Wesel się, Jeruzalem!). Niech te słowa będą dla nas umocnieniem w wierze i radością ze spotkania ze Słowem w naszych domach. Wsparcia i nadziei szukajmy nie w kolejnych medialnych relacjach, lecz w Słowie pochodzącym od Boga.

Read More