Wielki Post to szczególny czas, który ma pomóc nam w podjęciu decyzji nawrócenia. Prawdziwa przemiana zaczyna się od doświadczenia bezinteresownej miłości Jezusa, która szuka nas wcześniej niż my sami o tym pomyślimy. Słuchając Słowa Bożego o Zacheuszu będziemy chcieli zobaczyć w nim kogoś bliskiego. Kogoś, kto mimo grzechu ma w sobie pragnienie zobaczenia Jezusa. Nie spodziewa się, że Jezus zechce zatrzymać się w jego domu. Zacheusz jest dla nas przykładem, jak nie rozminąć się z Bogiem, który przychodzi w każdym naszym DZISIAJ. Doświadczenie miłosierdzia uzdalnia nas także do okazania miłosierdzia naszym bliźnim.

Rozpoczęcie sesji 20.03 (piątek) o godz. 17.00. Zakończenie 23.03 (niedziela) o godz. 13.00
Zgłoszenia: informacje@rekolekcje.org    tel. 506353838
Koszt: 180/200 zł