• ks. Marek Chmielniak SAC – Z wykształcenia dogmatyk. Ukończył także Szkołę Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie. Przez wiele lat pełnił funkcje prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, gdzie obecnie prowadzi wykłady dla alumnów. Jest rektorem wspólnoty pallotynów w Ząbkowicach Śląskich oraz dyrektorem domu rekolekcyjnego. Ceniony spowiednik i kierownik duchowy. Prowadzi rekolekcje oraz sesje lectio divina.
  • ks. Wiesła Guła SAC – Mistrz nowicjatu, absolwent Szkoły Wychowawców przy CFD, psycholog, kierownik duchowy.
  • ks. Mariusz Marszałek SAC – Formator w nowicjacie, absolwent Szkoły Formatorów przy Ignatianum, kierownik duchowy, rekolekcjonista, doktorant UKSW.