Zapraszamy do wysłuchania komentarza do dzisiejszej Ewangelii.