Wielki Tydzień w klasztorze!

Marek/ Luty 28, 2018/ Kategoria-wpisow

Betania – Wieczernik – Ogród Oliwny – Kalwaria – Pusty Grób. To szlak, jaki przeszedł nasz Zbawiciel w ostatnim tygodniu swojego  ziemskiego życia. W ramach rekolekcji „Wielki Tydzień w klasztorze” pragniemy przejść go razem z Jezusem. Prowadzić nas będzie codzienna liturgia – jutrznia, nieszpory oraz Msza św. Poza tym przewidziany jest czas na osobistą modlitwę Słowem Bożym, w czym pomocne będą konferencje przygotowane przez kapłana prowadzącego rekolekcje. Duchowny sprawujący opiekę nad grupą pozostaje także do dyspozycji rekolektantów celem odbycia indywidualnej rozmowy lub spowiedzi świętej. W zależności od zainteresowania uczestników istnieje możliwość popołudniowego wyjazdu do pobliskich miejsc kultu. Dzień kończy się Apelem Jasnogórskim i wspólnym dzieleniem się. Propozycja skierowana jest do wszystkich, którzy chcą w sposób niestandardowy, a zarazem głęboki, przeżyć ten najważniejszy tydzień roku liturgicznego. Nie ma wymogu wcześniejszego uczestnictwa w jakiejkolwiek formie rekolekcji proponowanej przez Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Ząbkowicach.