Plan obchodów jubileuszu
100-lecia przybycia pallotynów do Ząbkowicach Śląskich

22 stycznia 2019
 Uroczystość św. Wincentego Pallottiego poprzedzona duchowym przygotowaniem do
rozpoczęcia obchodów jubileuszowych.
Miejsce: kościół parafialny

27 stycznia – 1 lutego 2019
IX Zebranie Prowincjalne Prowincji Zwiastowania Pańskiego
 Pierwsza prezentacja wystawy: „100 lat pallotynów w Ząbkowicach Śląskich”
Miejsce: dom rekolekcyjny

24 kwietnia 2019
 Program literacko-muzyczny pt. „Jedno życie to za mało” (o życiu i dziele św.
Wincentego Pallottieg)
Miejsce: kościół parafialny
 Oficjalne otwarcie wystawy: „100 lat pallotynów w Ząbkowicach Śląskich”
Miejsce: plac przed kościołem parafialnym

1 – 2 Czerwca 2019
 1 czerwca – sympozjum naukowe poświęcone duchowości pallotyńskiej oraz
prezentacja publikacji konferencyjnej. Wydarzenie organizowane przy współpracy z
Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW oraz Instytutem Szensztackim.
Miejsce: dom rekolekcyjny

2 czerwca
 Festyn miejsko-parafialny

 występ zespołu „Perła” z Wilna
 program ewangelizacyjno-muzyczny, zespół Razem za Jezusem
(Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji z Lublina)
 Prezentacja dzieł prowadzonych przez palotynów w Polsce i na misjach

Miejsce: Rynek w Ząbkowicach Śląskich

17-22 czerwca 2019
Zjazd wyższych przełożonych europejskich prowincji pallotyńskich.

Miejsce: dom rekolekcyjny

8 września 2019
Wieczna konsekracja alumnów z WSD księży pallotynów w Ołtarzewie
Miejsce: kościół parafialny
20 października 2019
 Uroczysta sesja jubileuszowa (wykłady historyczne, oraz wystąpienia zaproszonych
gości)
Miejsce: dom rekolekcyjny
 Uroczysta Msza św. z udziałem Przełożonego Generalnego oraz pallotynów z
Niemiec.
Miejsce: kościół parafialny