Bóg stał się człowiekiem…
Na nowo możemy odkrywać tajemnicę Boga bliskiego, Boga który pokonał dystans oddzielającego nas od Niego. Nie przeszkadzają mu nasze grzechy bo przychodzi, aby nas zbawić z tego, co jest dla nas najtrudniejsze i najbardziej bolesne. Rodzi się właśnie tam, gdzie najbardziej sobie nie radzimy, gdzie są nasze rany i gdzie najbardziej potrzebujemy Jego czułej obecność.
Od kiedy Jezus przyszedł na świat w Betlejem a potem zamieszkał w Nazarecie nasze życie nabiera nowego znaczenie. Dzięki Niemu i z Nim wszystko w naszej codzienności ma senes. Kiedy spróbujemy Mu zaufamy i zechcemy razem z Nim przezywać każdą chwilę i każde doświadczenie, On będzie mógł zmieniać to, z czym sami sobie nie potrafimy poradzić.
Niech świętowanie Bożego Narodzenia umocni naszą wiarę w Boga, który zawsze staje po naszej stronie, aby nas wspierać i ratować. Niech przykład Jego miłości pomoże nam kochać więcej naszych braci i siostry
z modlitwą
ks. Marek Chmielniak SAC