Kochani!
Zmartwychwstanie to nie tylko wydarzenie z przeszłości, o którym mamy pamiętać, ale to bardzo intymne i głębokie doświadczenie osobistej wiary. Zmartwychwstanie dzieje się w moim sercu, kiedy widzę obok siebie Jezusa, który cały czas szedł i idzie ze mną blisko przez życie i cały czas słucha moich opowieści i ciągle, cierpliwie daje mi Słowo życia. Zmartwychwstanie to pragnienie, aby On z Nami już pozostał.
Zmartwychwstanie jest także w tym i wtedy, kiedy słyszę, że On mówi: Chodźcie, posilcie się! Kiedy zmęczonym, głodnym i zagubionym uczniom podsuwa to, co wreszcie może nas nasycić. Tylko On może nam to dać i chce nas karmić. I wtedy wiadomo, że to jest Pan.
Życzmy sobie, abyśmy, mimo wszystkiego, co nam może w tym przeszkodzić, poznali Zmartwychwstałego i niech Zmartwychwstanie stanie się w nas.
Radosnych Świąt!
ks. Marek Chmielniak SAC