W trudnych momentach człowiek potrzebuje wsparcia, pomocy, a niekiedy również i schronienia. W tych niełatwych czasach zapraszamy do naszego DOMu, właśnie po to, aby się schronić. Proponujemy wyjątkowe schronienie – schronienie w Słowie. W sytuacjach takich jak obecna to właśnie w Słowie Bożym powinniśmy szukać wsparcia i pociechy.

Rekolektanci będą mieli dostęp do kaplicy, a także możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów z kapłanami.

Kontakt: informacje@rekolekcje.org lub 506 984 682


Zatem Droga Siostro, Drogi Bracie – nie czekaj, tylko Schroń się w Słowie! 🙂