“Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem…” /J 13,15/