Modlitwa na Wielki Post

Wielki Post zaprasza nas do nieustannego wchodzenia w głąb serca, by dotykać tajemnicy miłości Boga do człowieka, aż do końca. Zachęcamy do rozważenia i zgłębiania modlitwy napisanej przez papieża Benedykta XVI: Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać plon obfity (J 12, 24).Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą tą drogą,

Read More