W sobotę 24 kwietnia w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śl. uroczyście wieczną konsekrację młody pallotyn br. Rafał Jan Zajdowicz złożył na ręce ks. Zdzisława Szmeichela SAC, Przełożonego Prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego.