Zasady porządkowe i sanitarne w naszym DOMU

W związku z wznowieniem działalności DOMU REKOLEKCYJNEGO, wprowadziliśmy pewne konieczne regulacje porządkowe i sanitarne. Osoba decydująca się na pobyt w naszym DOMU w pełni akceptuje poniższe zasady:

• Jest zdrowa i nie posiada objawów zakażenia koronawirusem;
• Nie jest pracownikiem zaangażowanym w środowiskach podwyższonego ryzyka zakażenia (praca w szpitalu zakaźnym i wśród osób z podejrzeniem koronawirusa);
• Nie jest w tym czasie objęta przepisaną prawem kwarantanną;
• Nie ma aktualnie kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem;
• Zaopatrzona jest w przepisane środki prewencyjne na okres trwania rekolekcji: maseczki, zalecane także rękawiczki i własne środki dezynfekujące.

W czasie pobytu w naszym DOMU będą obowiązywały następujące zasady:

• Na terenie DOMU przebywają jedynie osoby zakwaterowane;
• Pokoje będą przygotowane na przyjęcie uczestników zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi;
• Przed wejściem do pomieszczeń wspólnego przebywania będą umieszczone dozowniki ze środkami dezynfekującymi;
• Miejsca wspólne będą regularnie dezynfekowane, a pomieszczenia wietrzone;
• Uczestnicy będą korzystali jedynie z łazienek i toalet znajdujących się w pokojach;
• Kapłani uczestniczący w rekolekcjach i sesjach przywożą ze sobą własne alby i stuły.

Zakwaterowanie i posiłki:

• Osoby będą zakwaterowane zasadniczo w pokojach 1-osobowych;
• Możliwość zamieszkania w pokoju 2-osobowym (maksymalna opcja), tylko dla osób, które należą do tej samej rodziny, wspólnoty zakonnej, czyli przyjeżdżają do nas z tego samego domu, w którym na co dzień mieszkają;
• Posiłki będą podawane i spożywane według wytycznych prewencyjnych.