1. Rekolekcje Lectio divina (ośmiodniowe) do Ewangelii wg Marka, Mateusza, Łukasza i Jana

 • 20-28 maja 2020 Ty wiesz, że Cię kocham (Rekolekcje ze św. Piotrem) 
  Droga powołania człowieka, którego imię wciąż wpływa na historię całego Kościoła.  
 • 4-12 lipca 2020 Rekolekcje do Ewangelii
 • 14-22 sierpnia 2020 Rekolekcje do Ewangeli
  – Uwierzyć Jezusowi – ze św. Markiem
  – Powierzyć się Jezusowi – ze św. Mateuszem
  – Pogłębić wiarę w Jezusa – ze św. Łukaszem
  – Trwać w Jezusie – ze św. Janem
 • Rekolekcje indywidualne 
  Można umówić się na rekolekcje w innym czasie z towarzyszeniem jednego z kierowników duchowych.

2. Sesje Lectio divina

 • 20-22 marca 2020 Odrzucony – lectio divina z Zacheuszem (prowadzi ks. M. Chmielniak) 
  Wielki Post to czas, który ma pomóc nam w podjęciu decyzji nawrócenia. Prawdziwa przemiana zaczyna się od doświadczenia bezinteresownej miłości Jezusa, która szuka nas wcześniej, niż sami o tym pomyślimy. Słuchając Słowa Bożego o Zacheuszu chcemy zobaczyć w nim kogoś bliskiego, kogoś, kto mimo grzechu ma w sobie pragnienie, aby zobaczyć Jezusa. Nie spodziewa się, że Jezus zechce zatrzymać się w jego domu. Zacheusz jest przykładem, jak nie rozminąć się z Bogiem, który przychodzi w każdym naszym DZIŚ. Doświadczenie miłosierdzia uzdalnia nas do okazania miłosierdzia bliźnim.
 • 19-21 września 2020  Osiem słych sposobów życia wg Ewagriusza z Pontu (prowadzi ks. M. Wójciak)
  Jeden z wielkich mistrzów życia duchowego, Ewagiriusz z Pontu, już w IV wieku położył podwaliny pod współczesną duchowość. Jego nauka o 8 złych myślach/złych sposobach życia/demonach, to wielka skarbnica mądrości. Wg Ewagiriusza każdy, kto chce się nawrócić musi zacząć od przeciwstawienia się owym 8 złym myślom. W czasie sesji towarzyszyć będzie modlitwa Słowem Bożym, poruszymy zagadnienia natury duchowej i psychologicznej, które mogą okazać się pomocne na drodze do wewnętrznej wolności od grzechu.
 • 11-13 grudnia 2020 Oto wszystko czynię nowe (Ap 21,5) (prowadzi ks. M. Marszałek)
  Księga Apokalipsy to najbardziej tajemnicze karty Pisma Św. Zapis objawień jakich zgodnie z tradycją był św. Jan, w wielu czytelnikach budzi przerażenie z powodu drastycznych opisów końca czasów. Dla wierzących to jednak księga pełna nadziei. W niej zapowiedziane jest ostateczne zwycięstwo Baranka, a także stworzenie nowego nieba i nowej ziemi. Przygotowując się do uroczystości Bożego Narodzenia zapraszamy do pochylenia się nad ostatnimi stronicami Biblii. Spróbujemy jak przez dziurkę od klucza dostrzec, co czeka nas „po tamtej stronie”, gdzie na tronie zasiada Alfa i Omega, Początek i Koniec, Któremu całe stworzenie oddaje cześć i chwałę.