Rekolekcje lectio divina, na które zapraszamy, oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym. W Polsce tego typu rekolekcje są proponowane przede wszystkim przez salwatorianów w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie i Trzebini. Korzystając z materiałów przygotowanych przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS (Dyrektora CFD w Krakowie), chcemy umożliwić wejście na drogę lectio divina tym, którzy zdecydują się wziąć udział w tego typu rekolekcjach w Ząbkowicach Śląskich.

Praktyka Lectio divina jest nie tylko dla osób duchownych i konsekrowanych, ale dla wszystkich wierzących. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym: lectio (czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja). Więcej informacji na temat rekolekcji lectio divina można znaleźć na stronie CFD w Krakowie.

Przez udział w rekolekcjach: Uwierzyć Jezusowi – ew. św. Marka zapraszamy do wejścia na drogę pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Kolejne etapy tej formacji będą opierać się na drodze, którą proponują Ewangeliści. Każdy z nich inaczej rozkłada akcenty w przekazie Dobrej Nowiny o Jezusie. Św. Marek zwraca się do tych, którzy są na początku drogi wiary i stawiają pierwsze kroki wędrując za Jezusem. W czasie rekolekcje uczestnicy są zaproszeni, aby powrócić do momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszeli zaproszenie do pójścia za Jezusem. Rozeznanie kondycji wiary w świetle Słowa Bożego ma pomóc w potwierdzeniu dokonanego kiedyś wyboru. Prowadzi do nawrócenia czyli przemiany myślenia i do nowych decyzji, dzięki którym życie staje się bardziej uporządkowane i owocne.

Po przeżyciu pierwszego etapu rekolekcji (opartych na ew. św. Marka) zapraszamy do udziału w rekolekcjach: Powierzyć się Jezusowi – ew. Mateusza. Ten Ewangelista zwraca się do uczniów, którzy podjęli już życie z Jezusem, kroczą za Nim, ale ich więź z Panem jest bardzo krucha. Potrzebują umocnienia w wierze, której dopiero się uczą. Św. Mateusz stara się ukazać drogę ucznia, który ponosi konsekwencje ewangelicznych wyborów. Na tym etapie formacji chodzi więc o umocnienie solidnej tożsamości tych, którzy wybrali życie z Jezusem.

Rekolekcje są przeżywane są w klimacie pustyni, to znaczy w pełnym milczeniu. Każdemu z uczestników towarzyszy kierownik duchowy, z którym spotyka się każdego dnia na rozmowę indywidualną. Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach jest zgoda na zachowanie milczenia oraz gotowość do dzielenia się swoim życiem z osobą towarzyszącą. Ze względu na dynamikę tego czasu, nie ma możliwości uczestniczenia w rekolekcjach, dochodząc z zewnątrz.