Rekolekcje lectio divina, na które zapraszamy, oparte są na
wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym. W Polsce tego typu
rekolekcje są proponowane przede wszystkim przez salwatorianów w Centrum
Formacji Duchowej w Krakowie i Trzebini. Korzystając z materiałów
przygotowanych przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS (Dyrektora CFD w
Krakowie), chcemy umożliwić wejście na drogę lectio divina tym, którzy
zdecydują się wziąć udział w tego typu rekolekcjach w Ząbkowicach Śląskich.

Praktyka Lectio divina jest nie tylko dla osób duchownych i
konsekrowanych, ale dla wszystkich wierzących. Składają się na nią
cztery etapy modlitwy słowem Bożym: lectio (czytanie) – meditatio
(medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja). Więcej
informacji na temat rekolekcji lectio divina można znaleźć na stronie
CFD w Krakowie.

Przez udział w rekolekcjach: Uwierzyć Jezusowi – ew. św. Marka
zapraszamy do wejścia na drogę pogłębionej formacji chrześcijańskiej.
Kolejne etapy tej formacji będą opierać się na drodze, którą proponują
Ewangeliści. Każdy z nich inaczej rozkłada akcenty w przekazie Dobrej
Nowiny o Jezusie. Św. Marek zwraca się do tych, którzy są na początku
drogi wiary i stawiają pierwsze kroki wędrując za Jezusem. W czasie
rekolekcje uczestnicy są zaproszeni, aby powrócić do momentu, kiedy po
raz pierwszy usłyszeli zaproszenie do pójścia za Jezusem. Rozeznanie
kondycji wiary w świetle Słowa Bożego ma pomóc w potwierdzeniu
dokonanego kiedyś wyboru. Prowadzi do nawrócenia czyli przemiany
myślenia i do nowych decyzji, dzięki którym życie staje się bardziej
uporządkowane i owocne.

Po przeżyciu pierwszego etapu rekolekcji (opartych na ew. św. Marka)
zapraszamy do udziału w rekolekcjach: Powierzyć się Jezusowi – ew.
Mateusza. Ten Ewangelista zwraca się do uczniów, którzy podjęli już
życie z Jezusem, kroczą za Nim, ale ich więź z Panem jest bardzo krucha.
Potrzebują umocnienia w wierze, której dopiero się uczą. Św. Mateusz
stara się ukazać drogę ucznia, który ponosi konsekwencje ewangelicznych
wyborów. Na tym etapie formacji chodzi więc o umocnienie solidnej
tożsamości tych, którzy wybrali życie z Jezusem.

Rekolekcje są przeżywane są w klimacie pustyni, to znaczy w pełnym
milczeniu. Każdemu z uczestników towarzyszy kierownik duchowy, z którym
spotyka się każdego dnia na rozmowę indywidualną. Warunkiem uczestnictwa
w rekolekcjach jest zgoda na zachowanie milczenia oraz gotowość do
dzielenia się swoim życiem z osobą towarzyszącą. Ze względu na dynamikę
tego czasu, nie ma możliwości uczestniczenia w rekolekcjach, dochodząc z
zewnątrz.