ks. Marek Chmielniak SAC

Przełożony wspólnoty pallotyńskie oraz dyrektorem domu rekolekcyjnego. Wykładowca teologi dogmatycznej. Absolwent Szkoły Wychowawców przy CFD w Krakowie. Spowiednik i kierownik duchowy.

ks. Wiesław Guła SAC

Mistrz nowicjatu, od lat zaangażowany w formację pallotyńską. Absolwent Szkoły Wychowawców przy CFD w Krakowie. Psycholog, spowiednik i kierownik duchowy.

ks. Dariusz Przybyszewski SAC

Ojciec duchowny w nowicjacie. Kapelan sióstr klarysek. Teolog duchowości, spowiednik i kierownik duchowy.

Iwona Jagiełka

Siostra od Aniołów, odpowiedzialna za wspólnotę i dom w Częstochowie, teolog i pedagog, absolwentka Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie. Osoba towarzysząca w rekolekcjach i w codzienności.

Zofia Rubini

Terapeutka rodzinna, mediator i trener mediacji rodzinnych. Prowadzi warsztaty i sesje formacyjne. Posługuje w domach rekolekcyjnych jako kierownik duchowy.