Lectio Divina Ewangelia Bożego Miłosierdzia (28.06-06.07.2021).-
2021-06-28
Pogłębienie do Ewangelii wg. św. Łukasza
Zapisz się
Lectio Divina Ewangelia Bożego Miłosierdzia (2...Zapisz się
Powrót
Lectio Divina (7-15 lipca)
2021-07-07
Rekolekcje Lectio Divina 7-15 lipca.
Etap I: „Uwierzyć Jezusowi” – rekolekcje ze św. Markiem
Etap II: „Powierzyć się Jezusowi” – rekolekcje ze św. Mateuszem
Etap III: „Pogłębić wiarę w Jezusa” – rekolekcje ze św. Łukaszem
Etap IV: „Trwać w Jezusie” – rekolekcje ze św. Janem
Zapisz się
Lectio Divina (7-15 lipca)Zapisz się
Powrót
Lectio Divina (16-24 sierpnia)
2021-08-16
Rekolekcje Lectio Divina 16-24 sierpnia.
Etap I: „Uwierzyć Jezusowi” – rekolekcje ze św. Markiem
Etap II: „Powierzyć się Jezusowi” – rekolekcje ze św. Mateuszem
Etap III: „Pogłębić wiarę w Jezusa” – rekolekcje ze św. Łukaszem
Etap IV: „Trwać w Jezusie” – rekolekcje ze św. Janem
Zapisz się
Lectio Divina (16-24 sierpnia)Zapisz się
Powrót

Sesje Tematyczne 2021

Sesja dla sióstr zakonnych (15-17 października) "Piękna jesteś, przyjaciółko moja" Seksualność konsekrowana
2021-10-15
Sesja tematyczna 15-17 października.

Seksualność została dana od Boga, abyśmy przyjmując ją żyli pełnią życia. Śluby zakonne nie zmieniają znaczenia tego cennego daru, jakim jest ludzka seksualność. Choć bywa rozumiana jako zbędny balast, albo powód do wstydu i grzechu, to jednak wypieranie jej i odrzucanie prowadzi do większego lęku i poczucia winy. W czasie sesji podejmujemy między innymi tematy dotyczące przeżywania seksualności na różnych etapach rozwoju życia konsekrowanego. Spróbujemy także zrozumieć dynamikę potrzeb związanych z ludzką seksualnością. Sesja jest zaadresowana do sióstr zakonnych i ma być okazją do zdobycia wiedzy i zrozumienia dynamiki ludzkiej seksualności, która właściwie skierowana ma stawać się energią życia i źródłem miłości w relacjach. Temat zostanie przedstawiony zarówno z perspektywy ludzkiej jak i psychologicznej.

Prowadzący: Zofia Rubini i ks. Marek Chmielniak SAC
Zapisz się
Sesja dla sióstr zakonnych (15-17 października...
Zapisz się
Powrót

Sesje Lectio Divina 2021

"Odrzucony" (10-12 grudnia)
2021-12-10
Sesja Lectio Divina 10-12 grudnia z Zacheuszem.

Prawdziwa przemiana zaczyna się od doświadczenia bezinteresownej miłości Jezusa, która szuka nas wcześniej niż my sami o tym pomyślimy. Słuchając Słowa Bożego o Zacheuszu, będziemy chcieli zobaczyć w nim kogoś, kto mimo grzechu ma w sobie pragnienie zobaczenia Jezusa. Nie spodziewa się, że Jezus zechce zatrzymać się w jego domu. Zacheusz jest dna nas przykładem jak nie rozminąć się z Bogiem, który przychodzi w każdym z nas DZISIAJ. Doświadczenie miłosierdzia czyni nas także zdolnymi do okazania miłosierdzia naszym bliźnim.

Prowadzący: ks. Marek Chmielniak SAC
Zapisz się
"Odrzucony" (10-12 grudnia)

Zapisz się
Powrót
"Cały Sprawiedliwy" (19-21 marca)
2021-03-19
Sesja Lectio Divina 19-21 marca ze św. Józefem.

Józef, mąż Maryi - człowiek odważnej wiary, otwarty na wstrząsające Boskie zamiary, daje się prowadzić Słowu Bożemu i rezygnuje z własnych życiowych planów, aby dać pierwszeństwo Bogu. Pozostaje zanurzony w Słowie i dlatego potrafi z zaufaniem podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania. Jest odpowiedzialny i opiekuńczy. Obdarzony wewnętrzną czujnością jest zdolny słuchać Boga "w dzień i w nocy". Choć w Ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa, jego pokorne życie może przemówić z wielką mocą.

Prowadzący: ks. Marek Chmielniak SAC
Zapisz się
"Cały Sprawiedliwy" (19-21 marca)

Zapisz się
Powrót
"Osiem złych sposobów życia według Ewagriusza z Pontu" (18-20 czerwca)
2021-06-18
Sesja Tematyczna 18-20 czerwca.

Jednym z wielkich mistrzów życia duchownego jest Ewagriusz z Pontu, który już w IV w. położył podwaliny pod współczesną duchowość. Jego nauka o 8 złych myślach to wielka skarbnica mądrości. Według Ewagriusza każdy, kto chce się nawrócić, musi zacząć od przeciwstawienia się owym 8 złym myślom. W czasie sesji zostaną poruszone zagadnienia natury duchowej i psychologicznej, które mogą okazać się pomocne na drodze od wewnętrznej wolności od grzechu. Poznawaniu nauczenia Ewagriusza towarzyszyć będzie modlitwa Słowem Bożym.

Prowadzący: ks. Michał Wójciak SAC
Zapisz się
"Osiem złych sposobów życia według Ewagriusz...
Zapisz się
Powrót