Nasz dom rekolekcyjny to część w domu zakonnym, w którym mieszkają księża, bracia oraz nowicjusze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni).

KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY W DOMU REKOLEKCYJNYM

ks. Marek Chmielniak SAC – rektor Domu Rekolekcyjnego

Wyświęcony na kapłana w roku 1998. Skończył studia specjalistyczne w Rzymie (teologia dogmatyczna) Pracował jako prefekt alumnów w WSD w Ołtarzewie. Absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie. Wykładowca teologii dogmatycznej. Od 2014 rektor wspólnoty pallotyńskiej w Ząbkowicach Śląskich oraz dyrektorem domu rekolekcyjnego. Kierownik duchowy oraz rekolekcjonista.

ks. Wiesław Guła SAC 

Wyświęcony na kapłana w roku 1993. Skończył studia z psychologii na KUL. Od ponad 20 lat jest formatorem (najpierw jako ojciec duchowny w WSD w Ołtarzewie, a następnie jako mistrz nowicjatu w Wadowicach i od 2015 w Ząbkowicach Śl). Absolwent Szkoły Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie. Kierownik duchowny i spowiednik wielu zgromadzeń zakonnych.

ks. Mariusz Marszałek SAC 

Wyświęcony na kapłana w 2011. Przez wiele lat pracował w Wilnie. Kontynuuje studia doktoranckie z Prawa Kanonicznego na UKSW. Absolwent Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie.
Od września 2018 roku jest formatorem w nowicjacie.
Autor opracowań poświęconych kultowi Bożego Miłosierdzia.
Kierownik duchowy oraz rekolekcjonista.

PERSONEL DOMU REKOLEKCYJNEGO

br. Rafał Zajdowicz SAC 

p. Sylwia Piotrowska 

Panie Kucharki