Rekolekcje lectio divina – 8-dniowe rekolekcje przeżywane w ciszy oparte na wielowiekowej tradycji modlitwy Słowem Bożym. To skarb chrześcijańskiej duchowości ponownie odkryty przez Sobór Watykański II pomagający porządkować wewnętrzny świat myśli, uczuć, pragnień oraz odnajdywać Boga na ścieżkach swojego codziennego życia. Każdemu z rekolektantów towarzyszy opiekun duchowy, z którym odbywają się regularne rozmowy w trakcie trwania rekolekcji.