Znak wskrzeszenia Łazarza, opisany w Ewangelii św. Jana, wskazuje na Paschę Jezusa. Przeżywając Wielki Post, odkrywamy nasze słabości i to wszystko, co oddziela nas od Boga. Często bez życia tracimy wiarę i nadzieję. Zamknięci w grobie naszej bezradności bardzo potrzebujemy usłyszeć Dobrą Nowinę, którą głosi nam Jezus. On przychodzi, aby jeszcze raz przywrócić nam życie. Chce być naszym ZMARTWYCHWSTANIEM.
Prowadzący: ks. Marek Chmielniak SAC