Królowa Estera stanęła przed zadaniem, które po ludzku przerastało jej możliwości. Wobec majestatu władzy i grożącego jej niebezpieczeństwa czuła się zagubiona i przygnieciona odpowiedzialnością. W doświadczeniu swojej niemocy i kruchości zdała się całkowicie na Boga, który przeprowadził ją przez to doświadczenie. Historią królowej Estery zaprasza nas do wejścia na drogę zaufania Temu, który jest większy od naszych największych lęków.